V skrbi za najranljivejše sprejeti dodatni dogovori

(foto: Freepik.com)

Minister Janez Cigler Kralj se je v nedeljo, 22. marca 2020, sestal z ministrom za zdravje, s ciljem zagotoviti čim boljšo organizacijo dela v domovih za starejše in v drugih zavodih in vseh, ki izvajajo varstvo na domu ali druge oblike varstva. Ob tem je izrazil zahvalo vsem, ”ki oskrbujete najranljivejše skupine ljudi v domovih za starejše, v varstveno delovnih centrih, v centrih za usposabljanje in delovno varstvo. Vsi vi opravljate veliko strokovno in v treh razmerah požrtvovalno delo” je izrazil svojo zahvalo minister.

Sklenjeni dogovori:

  1. MDDSZ bo zbirna točka za zbiranje potreb po zaščitni opremi in kadrih, pri čemer gre za spremembe kadrov v primeru nadomeščanja zaradi bolezni.
  2. Vsem izvajalcem institucionalnega varstva je bila predstavljena možnost, da se jih izobrazi za pravilno uporabo zaščitne opreme. ”To je zelo pomembno, saj lahko z nepravilno uporabo naredimo več škode kot koristi”, je poudaril minister Cigler Kralj, pri tem pa pozval vse, da se odzovejo pozivu.
  3. Zagotovljen bo odvzem brisov v domovih za starejše osebe. ”To je pomembno tako z vidika starejših oskrbovancev, saj je vožnja do zdravstvenih domov nemalokrat težka, kot za domove, za katere to predstavlja dodaten napor v že tako zahtevnih razmerah,” je dejal minister.
  4. Ministrstvo za zdravje bo pozvalo izvajalce zdravstvenih storitev v domovih za starejše osebe, da tudi v težjih razmerah ostanejo na razpolago vsaj v okviru pogodbe, ki jo imajo sklenjeno.