Odlok o začasni splošni prepovedi gibanja: Odgovori na vaša vprašanja

Foto: Pixabay.com

Vlada Republike Slovenije je na dopisni seji 29. aprila 2020 izdala nov Odlok o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih krajih, površinah in mestih v Republiki Sloveniji, ki velja od 30. aprila 2020.

Nekaj vprašanj glede Odloka ste nam zastavili preko Pogovornega okna, ki ga najdete na naslovnici portala ZAupokojence.si, tudi vi, spoštovani bralci.

V nadaljevanju podajamo odgovore.

Bralka Mojca sprašuje, ali lahko gre z družino (oče, mati in otrok) na izlet na Roglo. Dodaja, da bi se samo sprehajali.

Odgovor: Odlok dopušča nekatere športne aktivnosti posameznikov. V skladu z drugim odstavkom 3. člena tega odloka posameznik ob upoštevanju ohranjanja varne razdalje do drugih oseb lahko na prostem oziroma odprtih javnih krajih izvaja športnorekreacijsko dejavnost individualnega značaja.

Bralka Lea sprašuje, ali se je Odlok omejil na gobanje po regijah, ali se je dovoljeno gibati po celotni Sloveniji.

Odgovor:

Vlada Republike Slovenije je izdala nov Odlok o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih krajih, površinah in mestih v Republiki Sloveniji. Odlok velja od 30. aprila 2020.

S tem odlokom se tako odpravlja prepoved gibanja izven občine stalnega ali začasnega prebivališča za storitve ali blago, ki jih dovoljuje obstoječi odlok, oziroma bodo predmet nadaljnjih ukrepov sproščanja.

Še vedno se s tem odlokom zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 začasno prepoveduje gibanje in zbiranje ljudi na javnih krajih in površinah v Republiki Sloveniji in prepoveduje dostop na javne kraje in površine v Republiki Sloveniji, razen če ta ali drug vladni odlok ne določajo drugače. Odlok namreč določa sprostitev gibanja oziroma dostop do drugih storitev v Sloveniji, če vlada sprejme ali odpravi začasno prepoved ponujanja in prodaje blaga in storitev neposredno potrošnikom.

Foto: Pixabay.com

Še vedno ostaja prepoved gibanja, dostopa in zadrževanja na javnem kraju, se pa v okviru izjem iz odloka dovoljuje gibanje:

skupinam oseb, če gre za ožje družinske člane ali člane skupnega gospodinjstva in če je mogoče ob tem gibanju zagotoviti varno razdaljo do gibanja podobnih skupin ali posameznikov,
skupinam sodelavcev do največ pet oseb, če uporabljajo skupni osebni transport za prevoz na ali iz dela ali so vpoklicani za opravljanje nalog v okviru Civilne zaščite.
Opozarjamo, da se mora pri gibanju in zadrževanju na zaprtem javnem kraju, kjer se izvajajo z odlokom dovoljene storitve, upoštevati ohranjanje varne razdalje do drugih oseb, obvezna je uporaba zaščitne maske ali druge oblike zaščite ustnega in nosnega predela (šal, ruta ali podobna oblika zaščite, ki prekrije nos in usta) ter razkuževanje rok. Razkužila mora zagotoviti ponudnik storitev.

Odgovore so pripravili na ministrstvu za notranje zadeve. Še več najpogostejših vprašanj in odgovorov pa boste našli tudi TUKAJ.

Če imate tudi vi vprašanje o Odloku, nam ga lahko kadarkoli zastavite v Pogovornem oknu na naslovnici portala in poskušali bomo poiskati odgovor.