Odpovedani potovalni aranžmaji: Dobili boste vrednotnice

(foto: Freepik.com)

Državni zbor je dne 28. 4. 2020 sprejel zakon, ki turističnim agencijam za potovalne aranžmaje, ki so bili odpovedani zaradi epidemije COVID-19, omogoča izdajo vrednotnic. Zakon velja od 1. 5. 2020 dalje, sporoča Tržni inšpektorat Republike Slovenije.

Z omenjenim zakonom se določa, da se v primerih, ko pogodba o paketnem potovanju zaradi neizogibnih in izrednih okoliščin, ki jih povzroča epidemija, ni izpolnjena, šteje, da organizator potovanja izpolni svojo obveznost glede vračila vseh plačil, če potrošniku izda vrednotnico v višini vseh plačil. Vrednotnica se glasi na prinosnika in omogoča unovčljivost v 24 mesecih od izdaje. Če potrošnik izdane vrednotnice ne unovči v 24 mesecih od izdaje, lahko v 14 dneh po preteku tega obdobja od organizatorja potovanja zahteva, da mu v 14 dneh od prejema zahtevka vrne znesek, na katerega se glasi vrednotnica.

Za izdano vrednotnico jamči organizator potovanja z vsem svojim premoženjem.

Če se potrošnik ne strinja z izdajo vrednotnice, lahko od organizatorja potovanja zahteva vračilo vseh plačil, pri čemer organizator potovanja potrošniku vrne vsa plačila v dvanajstih mesecih po razglasitvi prenehanja epidemije.

Vrednotnice se lahko izdajo za vsa potovanja, ki so bila odpovedana zaradi neizogibnih in izrednih okoliščin, ki jih je povzročila epidemija COVID-19, torej tudi za tista potovanja, ki so bila odpovedana pred uveljavitvijo omenjenega zakona, še poudarja tržni inšpektorat.