Enkratni solidarnostni dodatek: Bo vplival na dodatek za upokojence?

(foto: Freepik.com)

Konec tega meseca bo nakazan enkratni solidarnostni dodatek upokojencem, ki imajo stalno prebivališče v Sloveniji in ki prejemajo pokojnino v višini 700 evrov ali manj. Ta se bo izplačal skušaj s pokojnino za mesec april 2020 z valuto 30. 4. 2020. Več o tem smo pisali TUKAJ.

Ob tem pa so se pojavila številna vprašanja upokojencev, mnoge zanima, če jim pripada. Nekateri poleg pokojnine prejemajo še varstveni dodatek, spet drugi so se upokojili pred kratkim, tretji prejemajo vdovsko pokojnino, itd.

Nekaj najpogostejših vprašanj smo že zbrali in zanje poiskali tudi odgovore. Najdete jih TUKAJ.

Ponovno pa smo nekaj najpogostejših vprašanj, ki ste nam jih zastavili preko Pogovornega okna na portalu ZAupokojence.si in zanje poiskali odgovore pri Zavodu za pokojninsko in invladisko zavarovanje RS (Zpiz).

 1. Pozdravljeni, 30. 4. 2020 bom že upokojena, vendar le 4 dni. Zanima
  me, ali mi pripada krizni dodatek? Hvala za odgovor.

Zpiz odgovarja:
Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju zavod) bo na podlagi Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije Covid-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP) izplačal enkratni solidarnostni dodatek vsem upokojencem s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, v kolikor prejemajo pokojnino v višini 700 eurov ali manj. ESDU pripada vsem, katerim bo izplačana aprilska pokojnina. Glede na to, da ste se upokojili v aprilu 2020, vam bo izplačana tudi aprilska pokojnina in ESDU, če so izpolnjeni pogoji stalnega prebivališča in višina pokojnine manj od 700 eur.

foto: Pixabay.com
 1. Pozdravljeni, zanima me, ali bo kljub solidarnostnemu dodatku
  izplačan dodatek za rekreacijo konec 7. meseca?

Zpiz odgovarja:
Ne glede na izplačilo enkratnega solidarnostnega dodatka za upokojence, se bo upoštevajoč trenutno še veljavno zakonodajo letni dodatek za leto 2020 izplačal večini uživalcem skupaj z junijskimi pokojninami 30. junija 2020. Uživalcem, katere je zavod skladno z veljavno zakonodajo poslal v izpolnitev izjavo glede izplačila tuje pokojnine, pa bo letni dodatek izplačan do 30. 9. 2020.

 1. Zakaj pa tisti, ki smo zaposleni za skrajšan delovni čas in smo na
  čakanju na delo, dobimo 80 % minimalne plače in mizerno nadomestilo od Zpiz-a? Ne dobimo niti kriznega dodatka ali pomoči, čeprav ne dosegamo minimalne plače tudi z nadomestilom, to je 700 evrov. Prosim za obrazložitev. Hvala.

Zpiz odgovarja:
Enkratni solidarnostni dodatek za upokojence se izplača tudi prejemnikom nadomestil iz invalidskega zavarovanja, ki so brezposelne osebe in imajo stalno prebivališče v Republiki Sloveniji in njihovo invalidsko nadomestilo znaša 700 eurov ali manj. V zvezi z vašimi vprašanji pojasnjujemo, da je zavod nosilec in izvajalec obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja ter izvajalec zakonodaje, zato vam svetujemo, da se za odgovore o sprejeti zakonodaji obrnete na Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

 1. Pozdravljeni, zanima me, če bodo nadomestilo prejeli tudi tisti, ki
  so opravičeni do ZPIZ nadomestila?

Zpiz odgovarja:
Če mislite kot nadomestilo izplačilo enkratnega solidarnostnega dodatka za upokojence, vam pojasnjujemo, da se le-ta, izplača tudi prejemnikom nadomestil iz obveznega invalidskega zavarovanja, ki so brezposelne osebe in imajo stalno prebivališče v Republiki Sloveniji in njihovo invalidsko nadomestilo znaša 700 eurov ali manj.

Če imate vprašanje, nam ga lahko zastavite preko pogovornega okna. (foto: Freepik.com)

IMATE VPRAŠANJE V ZVEZI S SOLIDARNOSTNIM DODATKOM ZA UPOKOJENCE? ZASTAVITE NAM GA LAHKO KADARKOLI V POGOVORNEM OKNU, KI GA NAJDETE NA NASLOVNICI PORTALA ZAUPOKOJENCE.SI.