Domovi za ostarele: Zaradi višjih stroškov dela spet višja cena oskrbnine?

(foto: Freepik.com)

Zvišanje minimalne plače in izvzem dodatkov iz nje ne bosta razveselila vseh prebivalcev. V trgovini, komunali in zasebnem varovanju bi se strošek dela lahko povečal tudi za petino, številke naj bi bile visoke tudi v domovih za ostarele in vrtcih. Prizadeti zdaj napovedujejo avtomatizacijo del, predvsem pa preliv stroška v zvišanje cen storitev.

V Gospodarski zbornici Slovenije (GZS) že izvajajo analizo o vplivu spremenjenega zakona o minimalni plači, delni izsledki pa kažejo, da se je masa plač povečala za 4,9 odstotka, poroča STA.

V trgovini avtomatizacija
Kot so za STA pojasnili v Trgovinski zbornici Slovenije, se bodo stroški trgovcev letos zaradi uveljavljenih sprememb po prvih ocenah zvišali med 15 in 20 odstotkov. Ob tem so ostri, saj da bodo šle koristi bolj kot zaposlenim državi, ki bo zabeležila več prilivov z naslova občutnega povečanja osnov za prispevke in dohodnino.

Dražji komunala in domovi za ostarele
Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala izračunov še nima, prav tako ne Zbornica komunalnega gospodarstva, kjer pa so lani opozarjali, da bo z uveljavitvijo sprememb na minimalni plači pristalo 84 odstotkov vseh zaposlenih v komunalnih podjetjih in da bo zvišanje stroška dela preseglo 20 odstotkov. Komunalna podjetja bodo to prelila v zvišanje cene storitev za med 16 in 18 odstotki, so napovedovali.

Podobno naj bi se odzvali domovi za ostarele, po nekaterih napovedih pa tudi vrtci.

Foto: Freepik.com

V Skupnosti socialnih zavodov Slovenije ugotavljajo, da podatki o rasti elementov cen in standardnih zneskov, ki predstavljajo podlago za določitev cen institucionalnega varstva starejših in posebnih skupin odraslih, in jih je objavilo ministrstvo za delo, ne držijo.

Sami so izračunali rast povprečne plače za 5,17 odstotkov (ministrstvo za 2,4 odstotka), premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za 4,3 odstotka (3,5 odstotka) in rast drugih stroškov dela za 3,4 odstotka (2,5 odstotka), so nanizali za STA.
Zaradi višjih stroškov dela bodo domovi primorani dvigniti cene oskrbnine,” so zažugali. “Predlagamo, da se iz državnega proračuna v prehodnem obdobju do sprejema zakona o dolgotrajni oskrbi pokrijejo vsa prihodnja povišanja elementov cen socialnovarstvenih storitev,” so pozvali.