Želite poslovati bolj trajnostno? Pridobite certifikat Green Star in začnite uvajati trajnost v poslovanje

Direktorica CER Partnerstva za trajnostno gospodarstvo Ana Struna Bregar.

Se želite pridružiti podjetjem Elan, Generali, Lumar, NovaKBM, Jelovica, Summit Group, Brusnica, Nomago, Smartis in Decathlon? Vsi imajo namreč certifikat Green Star, letos pa ga je že dobilo nekaj novih podjetij. Še vedno imate možnost, da ga pridobite tudi vi, podelitev novih certifikatov pa bo že letos decembra.

Green Star je v Sloveniji edina celostna ocena standardov ESG, torej okolja, družbe in upravljanja. Imetniki Green Star certifikata stremijo k najvišjim standardom za uvajanje trajnostnih načel in podnebnih ukrepov v poslovanje. Za certifikat se lahko potegujete na povezavi, a pohitite, čas za letošnje prijave se počasi izteka.

Ambiciozni pri zastavljanju ciljev in konkretni pri ukrepanju

Trajnostno poslovanje vedno bolj postaja ključni dejavnik konkurenčnosti. A marsikatero podjetje nima znanja ali usmeritve, kje se nahaja v standardih ESG, ki so temelj zelene preobrazbe. »Preko izčrpnega vprašalnika in analize ključnih metrik podjetja bolje razumejo, kje se nahajajo glede trajnosti in kaj lahko izboljšajo. Na podlagi odgovorov in dodatnih dokumentov s strategijami, dokazili, zavezami in cilji lahko ugotovijo, kje so na poti trajnostne preobrazbe, in dobijo usmeritve za nadaljnje ukrepe,« je povedala Ana Struna Bregar, direktorica CER Partnerstva za trajnostno gospodarstvo, ki je tudi razvilo certifikat Green Star. S postavljanjem ambicioznih trajnostnih ciljev bodo tako podjetja bolje pripravljena na prihodnost in se bolje odzvala na spremembe na trgu.

»Win-win« za okolje, družbo in celotno gospodarstvo

Zelena preobrazba in trajnostno poslovanje sta ključna izziva za podjetja, ki se prilagajajo novim standardom. Poleg tega je tudi Evropska komisija letos julija sprejela evropske standarde poročanja o trajnosti. Številna podjetja so tako pod vedno večjim pritiskom, da poleg finančnih izpolnjujejo tudi trajnostne cilje. »To pomeni, da mora biti v skladu z njimi celotna nabavna veriga, katere deležniki morajo upoštevati standarde ESG oziroma naložbe v okolje, družbo in upravljanje,« je strnila Ana Struna Bregar. Green Star je tako tudi strateško orodje, ki za podjetje na enem mestu zbere vse ustrezne podatke za zeleno preobrazbo. Certifikat prinaša dolgoročne in kratkoročne pozitivne učinke na celotno verigo dodane vrednosti.