Vlada z minimalnimi trošarinami blaži gospodarsko krizo

Elektronske vinjete že prihodnje leto. (foto: Pixabay.com)

Na drobnoprodajno ceno posameznega naftnega derivata vpliva tudi višina trošarine. Na neosvinčen motorni bencin 95-oktanski trenutno znaša 0,38051 evra/liter, na dizelsko gorivo pa 0,34523 evra/liter. Cene glavnih dveh energentov tako ostajajo še naprej 1 evro/liter.

Zgodovina cen naftnih derivatov je dostopna na priloženi povezavi https://www.gov.si/teme/cene-naftnih-derivatov/.

Na Ministrstvu za finance nenehno spremljamo razmere na trgu naftnih derivatov in pripravljamo ukrepe na področju trošarinske politike. V največji možni meri upoštevamo cilje ekonomske politike, gospodarske razmere, kot tudi konkurenčnost cen v primerjavi s sosednjimi državami.

Gibanje cen surove nafte je na mednarodnih trgih zelo dinamično, odvisno od ekonomskih in drugih okoliščin. Vlada s trošarinsko politiko vpliva na nihanja drobnoprodajne cene naftnih derivatov. Gibanje cene je tako odvisno od cen surove nafte na mednarodnih trgih kot tudi od spreminjanja trošarin.

Drobnoprodajne cene bodo še naprej konkurenčne, sporočajo z ministrstva za finance.