Solidarnostni dodatek za upokojence: Ali se upošteva dodatek za pomoč in postrežbo?

Foto: Freepik.com

Preko pogovornega okna, ki ga najdete na naslovnici portala ZAupokojence.si nam lahko kadarkoli zastavite vprašanje, mi pa se bomo potrudili in nanj čim hitreje odgovorili.

Prejeli smo vprašanje o solidarnostnem dodatku za upokojence. Našo bralko zanima sledeče: Ali se za izplačilo enkratnega kriznega dodatka upošteva samo pokojnina ali tudi dodatek za pomoč in postrežbo in invalidnina za telesno okvaro? Sin ima pokojnine 300 eur, dodatka za pomoč in postrežbo 150 eur in 58 eur invalidnine za telesno okvaro. Ali se pri izplačilu kriznega dodatka upošteva samo pokojnina ali tudi oba dodatka?

Zpiz odgovarja:

Enkratni solidarnostni dodatek za upokojence se bo izplačal vsem upokojencem s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, v kolikor prejemajo pokojnino v višini 700 eurov ali manj.
V znesek pokojnine za obračun enkratnega solidarnostnega dodatka se ne upošteva niti dodatek za pomoč in postrežbo niti invalidnina za telesno okvaro, pač pa se upošteva znesek dela vdovske pokojnine oziroma družinske pokojnine po drugem roditelju in dodatki in razlike pokojnin k pokojnini po drugih predpisih. Prav tako se upošteva tudi znesek pokojnine, prejete od tujega nosilca pokojninskega oziroma invalidskega zavarovanja.