Prepoved obiskov v domovih za ostarele povzročila skrb svojcev

V domovih za ostarele je za varovance ustrezno poskrbljeno. (foto: FReepik.com)

Prepoved obiskov so domovi za starejše uvedli na podlagi smernic Ministrstva za zdravje in Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, da bi zaščitili stanovalce, ki sodijo v najbolj ranljivo skupino.

»Po doslej znanih informacijah je koronavirus (SARS-Cov-2) nevaren zlasti za starejše zaradi slabšega delovanja imunskega sistema, pridruženih kroničnih obolenj, denimo srčno-žilnih bolezni in sladkorne bolezni, ter drugih zdravstvenih težav, ki so v starosti pogostejše. Zato je za stanovalce izjemno pomembno, da kar v največji možni meri omejimo dostop ljudi, ki bi lahko povečali tveganje za širjenje okužb oziroma vnos virusa v dom,« pojasnjujejo v Skupnosti socialnih zavodov Slovenije.

Dovoljene so izjeme
V domovih za starejše so sicer dovoljene izjeme glede popolne prepovedi obiskov, o čemer pa odloči vsak zavod zase na podlagi individualnega pogovora s svojci. Pomoč svojcev in drugih deležnikov je vsekakor zaželena, vendar ne na račun zdravja stanovalcev. Po izkušnjah mnogih domov nekateri svojci oziroma obiskovalci ob pojavu gripoznih in drugih virusnih obolenj pogosto ne spoštujejo priporočil, da naj na obiske ne hodijo bolni. Če obiski svojcev ne bi bili prepovedani, bi bila verjetnost okužbe stanovalcev večja, saj bi glede na trenutno širjenje novega koronavirusa epidemiologi poleg nadzorovanja epidemiološke slike stanovalcev in zaposlenih težko nadzorovali še epidemiološke slike svojcev. »Zavedati se moramo, da o okužbi ne moremo sklepati zgolj po splošnih simptomih in je za potrditev ali izključitev okužbe potrebno mikrobiološko testiranje,« poudarjajo v Skupnosti.

Foto: Freepik.com

Nekatere svojce skrbi, ali bo za starejše, ki so nepokretni, ustrezno poskrbljeno
Skupnost socialnih zavodov pojasnjuje, da bodo »domovi za starejše poskrbeli za potrebe vseh stanovalcev in stanovalk, zato je skrb, da bi bili ti lačni, neumiti … odveč. Izvajajo reorganizacijo delovnih skupin, da bi kar najbolje odgovorili na potrebe stanovalcev, hkrati pa bodo v posamezna opravila, predvsem hranjenje, po potrebi vključevali tudi sodelavce drugih služb.«

V Skupnosti socialnih zavodov Slovenije stalno spremljajo epidemiološke napovedi in skladno s priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje prilagajajo predlog ukrepov trenutni epidemiološki sliki.