Odlok o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja: Najpogostejša vprašanja in odgovori

Ukrepi bodo odpravljeni takoj, ko bo stroka ocenila, da je to mogoče. (foto: Pixabay.com)

Vlada Republike Slovenije je na dopisni seji 29. marca 2020 izdala Odlok o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja izven občin, ki je začel veljati 30. marca 2020 ob 00.00 in velja do preklica.

Prav tako je Vlada Republike Slovenije na dopisni seji 14. aprila 2020 izdala spremembe odloka, ki velja od 15. aprila 2020 naprej in se nanaša na obvezno razkuževanje rok.

Za lažje razumevanje odloka pa so na ministrstvu za notranje zadeve pripravili odgovore na najpogostejša vprašanja. Ti so bili posodobljeni na dan 15. aprila 2020.

Dokazovanje nujnosti poti

S čim bo državljan pristojnim ob morebitni kontroli dokazoval nujnost oziroma namen poti (obisk lekarne v sosednji občini, pot na delovno mesto in nazaj, oskrba starejšega sorodnika)? Ali bo moral posameznik, ki ga je delodajalec napotil na delo v drugo občino, to dokazovati s potrdilom delodajalca?

Odlok zaenkrat potrdila, ki bi dokazoval nujnost poti, ne zahteva. Svetujemo pa, da ima posameznik ob sebi kar koli, kar dokazuje trditev o nujnosti poti v drugo občino. Tako se olajša delo policistom in skrajša postopek.

Obiskovanje partnerjev

Ali se partnerja, ki nimata skupnega gospodinjstva, lahko obiskujeta?

Partnerja, ki nista v skupnem gospodinjstvu, se ne smeta obiskovati.

Foto: Pixabay.com

Bivanje na vikendih, začasno prebivališče, turistični odhod ob koncu tedna v tujino

Pred 14 dnevi je veliko ljudi zapustilo Ljubljano in druga mesta in odšlo na svoje vikende na deželo ali pa domov k staršem. Te družine imajo stalno prebivališče prijavljeno v npr. Ljubljani, trenutno pa živijo na Štajerskem. Za večino teh družin je bivanje na vikendu ali pri starših bolj varno, saj so se iz mesta, kjer je več ljudi, umaknili na samo. Ali so v tem primeru v prekršku?

Če se ljudje nahajajo na vikendih, kjer niso (stalno ali začasno) prijavljeni, lahko ostanejo na vikendu. Posameznik lahko svoje stalno ali začasno prebivanje v občini dokazuje z dokazilom o pravici do prebivanja na naslovu. Kot dokazilo šteje izjava o njegovem lastništvu oziroma solastništvu, najemna ali podnajemna pogodba, soglasje lastnika, enega solastnika ali stanodajalca. Navedena dokazila so tudi sicer, skladno z Zakonom o prijavi prebivališča, potrebna za izvedbo prijave prebivališča.

Posameznik, ki je vložil vlogo na upravno enoto za vpis spremembe naslova, vloga pa še ni rešena, lahko svoje stalno ali začasno prebivanje na naslovu do odločitve upravne enote oziroma do evidentiranja prijave v registru stalnega prebivalstva za namen izvajanja tega odloka dokazuje z dokazilom o oddani vlogi.

Stalno prebivališče imamo v eni občini, podjetje in stanovanje pa imamo v drugi občini, kjer smo že od 12. 3. 2020 v karanteni in kjer smo želeli ostati do konca karantene. Kaj naj naredimo?

Ker začasno živite na drugem naslovu, predlagamo, da tam tudi ostanete. Posameznik lahko svoje stalno ali začasno prebivanje v občini dokazuje z dokazilom o pravici do prebivanja na naslovu. Kot dokazilo šteje izjava o njegovem lastništvu oziroma solastništvu, najemna ali podnajemna pogodba, soglasje lastnika, enega solastnika ali stanodajalca. Navedena dokazila so tudi sicer, skladno z Zakonom o prijavi prebivališča, potrebna za izvedbo prijave prebivališča.

Posameznik, ki je že vložil vlogo na upravno enoto za vpis spremembe naslova, vloga pa še ni rešena, lahko svoje stalno ali začasno prebivanje na naslovu do odločitve upravne enote oziroma do evidentiranja prijave v registru stalnega prebivalstva za namen izvajanja tega odloka dokazuje z dokazilom o oddani vlogi.

Ali bom z odhodom v BiH čez vikend kršil odlok o omejitvi gibanja?

Da, gre za kršitev odloka. Vsi slovenski in tuji državljani morajo spoštovati Odlok o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja izven občin. Turistični obiski (v tuje, matične države) niso dovoljeni.

Foto: pexels.com

Skrb za svojce, pomoč svojcem pri vsakodnevnih opravilih, prevozih v službo

Moja partnerka, s katero živiva v skupnem gospodinjstvu, dela v drugi občini v Domu za starejše občane. Glede na to, da nima vozniškega dovoljenja in tudi nima organiziranega prevoza, sem jo doslej sam vozil od prepovedi javnega prevoza dalje in jo prišel tudi iskati ob koncu delovnega dne. Glede na navedeno me zanima, ali jo lahko še vedno vozim kot zgoraj opisano, oziroma če ne morem, kakšne so morebitne rešitve glede na to, da tovrstnega kadra ni dovolj.

Partnerko lahko še naprej vozite v službo.

Ali lahko iz ene občine obiščem starša, ki živita v drugi občini, da jima pomagam pri vsakodnevnih opravilih?

Gibanje, dostop in zadrževanje na javnem kraju je ob upoštevanju ohranjanja varne razdalje do drugih oseb za posameznike dovoljeno za varstvo in pomoč osebam, ki so potrebne podpore oziroma zaradi oskrbe ali nege družinskih članov.

Živim na Blokah, teta pa živi v Idriji. Živi sama, jaz pa ji pomagam, tudi pri spravilu drv, in skrbim zanjo.

Odlok o začasni splošni prepovedi gibanja dovoljuje nekaj izjem. Tako je ob upoštevanju ohranjanja varne razdalje do drugih za posameznika dovoljeno opravljanje kmetijskih in gozdarskih dejavnosti ter varstvo in pomoč osebam, ki so potrebne podpore.

Foto: Pixabay.com

Delo na vrtu, njivi v drugi občini

Ali lahko gremo na vrt (na vikend) v drugi občini?

Odlok o začasni splošni prepovedi gibanja dovoljuje izjemo, in sicer je ob upoštevanju ohranjanja varne razdalje do drugih za posameznika dovoljeno opravljanje kmetijskih dejavnosti.

Obdelovanje njive v drugi občini

Odlok o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja izven občin dopušča izjemo, da je za posameznike ob upoštevanju ohranjanja varne razdalje do drugih oseb dovoljeno opravljanje kmetijskih dejavnosti.

Skrb za živali v drugi občini

Tudi v prihodnje boste lahko skrbeli za svojo žival, tudi če jo imate nastanjeno v drugi občini, saj gre za nujno oskrbo živali, kar Odlok o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja izven občin dovoljuje.

Kot ljubiteljski čebelar sem se še pred izbruhom virusa dogovoril za nabavo čebeljih družin v drugi občini. Zanima me ali lahko grem po čebele (ob upoštevanju uporabe maske in drugih ukrepov za preprečevanje stikov), saj bi panje le naložil in odpeljal?

Gibanje, dostop in zadrževanje na javnem kraju je ob upoštevanju ohranjanja varne razdalje za posameznika dovoljeno za opravljanje gospodarskih, kmetijskih in gozdarskih dejavnosti.

Foto: Pixabay.com

Nakupovanje v drugi občini

Živim natanko na meji med dvema občinama, storitve kot so banka, lekarna, trgovina, uporabljam skoraj izključno v sosednji občini, saj je kot prvo bližje, predvsem pa je na poti v/iz službe. Delam namreč v tretji občini. Lekarna se v moji občini zapre ob 16. uri, sama pridem z dela kasneje. Ali res ne smem obiskati lekarne v sosednji občini ali pa občini v kateri delam, saj pričakujem recept in ker kot rečeno se lekarna zapre prej.

Nakup v trgovini oziroma v lekarni lahko opravite tudi tam, kjer delate, pri tem pa uporabite zaščitna sredstva in upoštevajte preventivne ukrepe.

Ali lahko nakup v trgovini opravim tudi v občini, kjer sem zaposlen, ali moram iti v trgovino v svojem domačem kraju?

Lahko, pri tem pa uporabite zaščitna sredstva in upoštevajte preventivne ukrepe.

Kako je z nakupom hrane za alergike, ki je v občini ni moč dobiti?

Nakup je v tem primeru mogoč v naslednji najbližji občini.

Nakupovanje v trgovini izven občine bivanja

Tretji odstavek 3. člena Odloka o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja izven občin dopušča tudi izjemo, ki se nanaša na dostop do trgovin, če te storitve niso zagotovljene v občini prebivališča. Če te storitve niso zagotovljene v občini prebivališča oziroma je dostop do teh storitev omejen, je dovoljen dostop v drugo občino, vendar le do najbližje tovrstne trgovine po javni cesti ali poti.

Kako je z nakupom sadik, pa ne v sosednji občini, ampak tretji ali četrti od mene?

Tretji odstavek 3. člena Odloka o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja izven občin dopušča tudi izjemo, ki se nanaša na dostop do trgovin, če te storitve niso zagotovljene v občini prebivališča. Če te storitve niso zagotovljene v občini prebivališča oziroma je dostop do teh storitev omejen, je dovoljen dostop v drugo občino, vendar le do najbližje tovrstne trgovine po javni cesti ali poti. Opozarjamo na obvezno uporabo zaščitnih sredstev (mask) in razkuževanje rok.

Foto: Pixabay.com

Imam registrirano kmetijo na KGS in stranke z območja cele Slovenije. Prodajam domača jajca in živali. Ali lahko ljudje prihajajo k meni na kmetijo v nabavo pridelkov? Potrebujejo kakšno potrdilo?

Lahko, veliko prebivalcev že uporablja predhodna naročila živil tudi po elektronski pošti, prodajalec pa potrdi, kdaj je blago pripravljeno za prevzem. Gibanje, dostop in zadrževanje na javnem kraju je ob upoštevanju ohranjanja varne razdalje do drugih oseb za posameznike dovoljeno za dostop do trgovin z živili in kmetijske neposredne prodaje.

Pred virusom sem se s kmetom zmenila za domače govejo meso. Sedaj mi je sporočil, da lahko pridem po meso. Ali ga grem lahko iskat iz Kranja na Bled?

Lahko, veliko prebivalcev že uporablja predhodna naročila živil tudi po elektronski pošti, prodajalec pa potrdi kdaj je blago pripravljeno za prevzem. Gibanje, dostop in zadrževanje na javnem kraju je ob upoštevanju ohranjanja varne razdalje do drugih oseb za posameznike dovoljeno za dostop do trgovin z živili in kmetijske neposredne prodaje.

Rekreacija, sprehod, ribolov, plovba z jadrnico

Kaj pomeni dostop do parkovnih površin? Ali se lahko sprehajam, tečem in kolesarim po mestu?
Parkovna, sprehajalna površina ni mesto, tudi gozd ni mesto. Odlok omogoča ljudem, da v svoji občini dostopajo do najbližje parkovne, sprehajalne površine, najbližjega gozda in tam opravijo npr. sprehod, ki so ga načrtovali. Sprehajanje, tek ali kolesarjenje po mestu ni enako sprehajanju, teku ali kolesarjenju po parku ali gozdu – torej ne.

Ali lahko lovimo ribe v rekah v svoji občini?
V drugo občino ni mogoče iti na ribolov. Lahko pa v občini bivanja ribari, ker se to šteje kot dostop do rekreativnih površin, seveda ob upoštevanju varnostnih priporočil.

Živim v Občini Koper. Ker v občini Koper nimam možnosti priveza svojega, imam svoje plovilo vezano v Marini Izola. Za to plovilo tudi plačujem letno pavšalno turistično takso, saj mi je bilo razloženo, da se smatra kot “vikend”. Barko uporabljamo med letom predvsem za ribolov za lastne potrebe. Je to še dovoljeno?

Na MNZ štejemo ribolov posameznika kot rekreativno dejavnost, ki jo lahko izvajate v lastni občini. Odlok zaradi rekreativnih aktivnosti (vanj šteje tudi ribolov) ne dovoljuje prehajanja občinskih meja. V vašem primeru torej pomeni odhod po čoln v drugo občino, kar je v nasprotju z odlokom. Po naših podatkih pa je občina Izola s sklepom župana prepovedala športno-rekreativne aktivnosti na morju.

Zanima me, ali je plovba z jadrnico v času koronavirusa dovoljena?

Na podlagi drugega odstavka 4. člena Odloka o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja izven občin je dovoljen dostop do javnih parkov in drugih sprehajalnih površin le v občini stalnega ali začasnega prebivališča, mednje pa morje ne šteje.

Foto: Pixabay.com

Udeležba na pogrebu staršev v drugi občini

Upoštevaje 3. člen Odloka o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja izven občin se udeležba na pogrebu šteje kot dostop do storitev za nujne primere in je zato dovoljena, vendar zgolj ožjim družinskim članom ali članom skupnega gospodinjstva.

Posebej pa opozarjamo, da je treba ob tem spoštovati tudi določila 6. člena odloka in v zaprtem javnem kraju nositi zaščitno masko ali drugo obliko zaščite ustnega in nosnega predela (šal, ruta ipd.), ki prekrije nos in usta, razkuževanje rok, ob tem pa ohranjati tudi varno razdaljo do drugih oseb.

Obisk cerkva

Ali je samostojna molitev v cerkvi dovoljena? Ne gre za obrede, ampak za samostojen obisk cerkva. Ali je prepovedana ali odsvetovana, sem v prekršku? Kako je z dostopom do verskega objekta izven naše občine, če ga pri nas ni? Kakšen je državni zakon o tem, zaenkrat najdem samo navodila cerkve (kot institucije)?

Glede vstopa in molitve v cerkvi se morate ravnati po navodilih, ki jih je izdala cerkev. Če te storitve niso zagotovljene v občini prebivališča oziroma je dostop do teh storitev omejen, je dovoljen dostop v drugo občino, vendar le do najbližje tovrstne storitve po javni cesti ali poti.

Vir: Ministrstvo za notranje zadeve