Vas je račun za elektriko presenetil? Ministrstvo pojasnjuje

Ste bili razočarani nad zneskom položnice za elektrik? Preberite si pojasnilo. (foto: Pixabay.com)

Potem ko je vlada kot enega od ukrepov za blažitev posledic epidemije novega koronavirusa posegla v cene za dobavo elektrike, so številni z zanimanjem čakali na položnice za plačilo električne energije v marcu. A marsikoga je verjetno zahtevani znesek presenetil.

Vlada je odlok o začasnem neplačevanju prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije za male poslovne odjemalce in gospodinjske odjemalce električne energije sprejela 20. marca. Ta določa, da odjemalcem v času med 1. marcem in 31. majem ni treba plačevati prispevka za spodbujanje obnovljivih virov in soproizvodnje toplote in elektrike z visokim izkoristkom ter omrežnine.

Kot je tedaj sporočila vlada, s tem ukrepom prihaja naproti podjetnikom in gospodinjstvom, ki se te dni soočajo s posledicami epidemije novega koronavirusa, račun za električno energijo povprečnega gospodinjstva pa da bo zaradi tega nižji za približno 20 odstotkov.

Foto: Pixabay.com

Podrobna razlaga posameznih postavk na prejetih računih za elektriko
Ministrstvo za infrastrukturo prejema mnogo vprašanj v zvezi z računi za elektriko v času epidemije koronavirusa, zato so za boljše razumevanje ugodnosti pripravili podrobno razlago posameznih postavk na prejetih računih.

Določanje cene oziroma struktura cene na položnici za obračun električne energije
Na mesečni položnici plačujemo mesečno porabljeno energijo (kWh) po visoki tarifi (VT – delavnik med 6. in 22. uro) in po mali tarifi (MT – ponoči, sobota, nedelja in prazniki). Nekateri odjemalci imajo ves čas enotno tarifo (ET). Ta del pripada dobaviteljem elektrike, večji del ga konča pri proizvajalcih – elektrarnah.
»Poleg porabljene energije plačujemo tudi strošek omrežja – omrežnino (brez omrežja ni elektrike). Ta del konča pri operaterjih omrežja (ELES, SODO) in pri elektrodistribucijskih družbah. Omrežnino plačujemo delno glede na porabljeno energijo (kWh), ločeno za VT in MT (nekateri le ET). Del omrežnine pa se plačuje glede na obračunsko moč (kW/mesec). Ta je odvisna od jakosti glavne varovalke in je zapisana na vsakem prejetem računu,« pojasnjujejo na ministrstvu za infrastrukturo.

Foto: Pixabay.com

Poleg energije in omrežnine plačujemo še tri prispevke:
• Prispevek za delovanje operaterja trga, sorazmerno s celotno (VT+MT) mesečno porabljeno energijo (kWh). Ta del je namenjen za delovanje Borzena.
• Prispevek za energetsko učinkovitost, sorazmerno s celotno (VT+MT) mesečno porabljeno energijo (kWh). Ta del se porablja za spodbujanje energetske prenove stavb.
• Prispevek za spodbujanje obnovljivih virov (OVE) in soproizvodnje toplote in elektrike z visokim izkoristkom (SPTE) – ta prispevek se plačuje sorazmerno z obračunsko močjo (kW/mesec).
Glede na porabljeno celotno energijo (MT+VT) plačujemo še trošarino (kWh). Ta gre v državni proračun.
Na vsoto vsega se zaračuna še 22% davek na dodano vrednost (DDV). Tudi ta gre v državni proračun, so še pojasnili na ministrstvu.

Ukrepi vlade in Agencije za energijo
“Agencija je ceno prispevka OVE SPTE za tri mesece postavila na na nič.
Cena je običajno 0,73896 €/kW/mesec za gospodinjstva in 0,99297€/kW/mesec za NN brez merjenja moči.
Vlada je postavila ceno obračunske moči za tri mesece na nič. Cena je normalno 0,74142 €/kW/mesec.
Oba ukrepa veljata za odjemni skupini »gospodinjski odjem« in »odjem na NN brez merjenja moči«,
” poudarjajo na ministrstvu za infrastrukturo.

Kako bosta ukrepa vidna na položnicah? Kliknite tukaj in poglejte.