Vozniška in prometna dovoljenja veljajo do 17. julija

Vlada podaljšuje veljavnost vozniških dovoljenj. (foto: Pexels.com)

Vlada podaljšuje prepoved izvajanja tehničnih pregledov in opravljanja storitev šolam vožnje, tako pa se podaljšuje tudi veljavnost prometnih in vozniških dovoljenj. Oba odloka sta pričela veljati včeraj, 16. aprila 2020.

Podaljšanje vozniških dovoljenj in izkaznic o vozniških kvalifikacijah
Vlada je podaljšala Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom šolam vožnje in pooblaščenim organizacijam s področja voznikov in vozil v Republiki Sloveniji.

Z Odlokom o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom šolam vožnje in pooblaščenim organizacijam s področja voznikov in vozil v Republiki Sloveniji se zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 začasno prepoveduje opravljanje nekaterih dejavnosti s področja voznikov in vozil (šole vožnje, pooblaščene organizacije, izvajalci zdravstvene dejavnosti,…). Prepoved opravljanja dejavnosti velja do 17. maja 2020,” so zapisali na ministrstvu za infrastrukturo.

Z odlokom se posledično podaljšuje veljavnost vozniških dovoljenj in izkaznic o vozniških kvalifikacijah, in sicer se veljavnost vozniških dovoljenj, ki zaradi prepovedi iz tega odloka potečejo od 18. marca 2020 do 17. maja 20020, podaljša do 17. junija 2020, veljavnost izkaznic o vozniških kvalifikacijah, ki zaradi prepovedi iz 1. člena tega odloka potečejo od 21. marca 2020 do 17. maja 2020, pa se podaljša do 17. junija 2020.

Podaljšanje ADR certifikatov o usposobljenosti voznika se s tem odlokom ne ureja, saj se je njihovo podaljšanje uredilo v Večstranskem sporazumu M324, ki ga je Ministrstvo za infrastrukturo podpisalo 20. marca 2020,” poudarjajo.

Foto: Pexels.com

Podaljšanje prometnih dovoljenj
Vlada je prav tako podaljšala Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o začasni prepovedi izvajanja tehničnih pregledov in drugih postopkov v zvezi z registracijo motornih vozil ter dela v tahografskih delavnicah v Republiki Sloveniji.

“Z Odlokom o začasni prepovedi izvajanja tehničnih pregledov in drugih postopkov v zvezi z registracijo motornih vozil ter dela v tahografskih delavnicah v Republiki Sloveniji se je zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 začasno (do 16. 4. 2020) prepovedalo izvajanje tehničnih pregledov in drugih postopkov v zvezi z registracijo motornih vozil ter delo tahografskih delavnic. Veljavnost prometnih dovoljenj, vključno z zavarovanjem motornih vozil in ADR certifikatov za prevoz nevarnega blaga, ki jim zaradi prepovedi veljavnost poteče od 17. marca 2020 do 16. aprila 2020, se je z odlokom podaljšala do 16. maja 2020,” pojasnjujejo na ministrstvu za infrastrukturo.

Z novim odlokom se začasna prepoved izvajanja tehničnih pregledov in drugih postopkov v zvezi z registracijo motornih vozil ter dela v tahografskih delavnicah v Republiki Sloveniji podaljšuje do 17. maja 2020, do 17. junija 2020 pa podaljšuje veljavnost prometnih dovoljenj, vključno z zavarovanjem motornih vozil.

V temu odloku se prav tako črta besedilo, ki ureja podaljšanje veljavnosti ADR certifikatov za prevoz nevarnega blaga. Podaljševanje ADR certifikatov za prevoz nevarnega blaga se je uredilo na podlagi Večstranskega sporazuma M325, ki ga je Ministrstvo za infrastrukturo podpisalo 23. marca 2020,” še navajajo.