Uporaba zaščitne opreme: Lahko vlada zahteva nekaj, česar ne more zagotoviti?

Namesto rokavic, raje razkužujmo roke, ko gremo v trgovino. (foto: Pixabay.com)

Slovenci se v teh dneh sprašujemo, kje naj dobimo zaščitne maske in drugo zaščitno opremo ter ali vlada lahko zahteva nekaj, česar ne more zagotoviti. Na ministrstvu za notranje zadeve so pripravili odgovore.
Vlada Republike Slovenije je na dopisni seji 29. marca 2020 izdala Odlok o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja izven občin, ki je začel veljati 30. marca 2020 ob 00.00 in velja do preklica.

Vlada Republike Slovenije je na dopisni seji 14. aprila 2020 izdala spremembe odloka, ki velja od 15. aprila 2020 naprej in se nanaša na obvezno razkuževanje rok, pojasnjujejo na ministrstvu za notranje zadeve. Pripravili so odgovore o zaščitni opremi, ti so bili posodobljeni na dan 15. april 2020.

Mnoge zanima, kje lahko dobimo zaščitno opremo, kako naj si zagotovimo zaščitne maske? Na ministrstvu odgovarjajo na dve najpogostejši vprašanji:

Kje naj dobimo zaščitne rokavice, ki jih že nekaj časa ne prodajajo v lekarnah?
Vlada Republike Slovenije je na dopisni seji 14. aprila 2020 izdala Odlok o spremembi Odloka o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja izven občin, ki velja od 15. aprila 2020 naprej.

S spremembami odloka se odpravlja obvezno nošenje rokavic na zaprtih javnih krajih in nadomešča z obveznim razkuževanjem rok. Tako je pri gibanju in zadrževanju na zaprtem javnem kraju, kjer se izvajajo storitve iz 3. člena odloka, ob upoštevanju ohranjanja varne razdalje do drugih oseb obvezna uporaba zaščitne maske ali druge oblike zaščite ustnega in nosnega predela (šal, ruta ali podobna oblika zaščite, ki prekrije nos in usta) ter obvezno razkuževanje rok. Razkužila je dolžan zagotoviti ponudnik storitev.

Kako lahko vlada zahteva nekaj, česar ne more zagotoviti? Kje naj dobimo maske in rokavice?
Za zaščito čez usta lahko poleg maske uporabite tudi ruto ali šal. S spremembami Odloka o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja izven občin, ki velja od 15. aprila 2020 naprej, se je odpravilo obvezno nošenje rokavic na zaprtih javnih krajih. To se je nadomestilo z obveznim razkuževanjem rok. Razkužila je dolžan zagotoviti ponudnik storitev.

Sedaj ni čas za druženje, sedaj je čas za upoštevanje pravil. (FOTOGRAFIJA JE SIMBOLIČNA! foto: Pixabay.com)

Nadzor nad izvajanjem ukrepov
Na ministrstvu pa pojasnjujejo tudi, kdo nadzira ljudi, da se le ti držijo ukrepov: »Za izvajanje nadzora Zakona o nalezljivih boleznih je pristojen Zdravstveni inšpektorat, ki je istočasno tudi prekrškovni organ. Kljub temu pa policisti prioritetno izvajajo ukrepe za preprečevanje širjenja nalezljive bolezni s skupnimi poostrenimi nadzori z Zdravstvenim inšpektoratom in samostojno. V primeru, da pri izvajanju policijskih nalog naletijo na skupino ali posameznika, ki krši kateri koli Odlok vlade RS, ki je bil izdan na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih, izvedejo postopek, ugotovijo okoliščine in če pri tem ugotovijo elemente prekrška, jih dokumentirajo in odstopijo ugotovitve prekrškovnemu organu. Na upoštevanje ukrepov za preprečevanje nalezljive bolezni, opredeljene v odlokih vlade, skladno z 38. oziroma 39. členom Zakona o nalogah in pooblastilih policije kršitelje opozorijo oziroma jim ukažejo, na primer naj se razmaknejo oziroma naj s kršitvijo prenehajo. Če oseba ne upošteva odredbe policista, stori prekršek iz 22. člena Zakona o varstvu javnega reda in miru in policist izvede prekrškovni postopek

PREBERITE ŠE: NAJPOGOSTEJŠA VPRAŠANJA IN ODGOVORI ODLOKA O ZAČASNI PREPOVEDI GIBANJA