Odprtje Demenci prijazne točke na CSD Litija

Alzheimer Slovenija odprla Demenci prijazno točko na Centru za socialno delo Osrednja Slovenija – enota Litija. (foto: Spominčica)

Alzheimer Slovenija je v začetku februarja odprla Demenci prijazno točko na Centru za socialno delo Osrednja Slovenija – enota Litija. Točko sta slavnostno odprla pomočnica direktorice Lucija Marolt ter David Krivec, generalni sekretar Spominčice.

Na otvoritvi so se zbrali predstavniki lokalnih humanitarnih društev, ustanov, varstveno delovnega centra, šole, predstavnik Društva invalidov in tudi predstavniki občine Litija in Šmartno pri Litiji. Odprtja se je udeležila tudi direktorica Centra za socialno delo Osrednja Slovenija, Andreja Rihter.

Zbrane sta na začetku nagovorili pomočnica direktorice Lucija Marolt in direktorica Andreja Rihter. Pred odprtjem točke jim je Tina Drnovšek, univ. dipl. soc. del. predstavila varstvo invalidov in delo koordinatorke invalidskega varstva. Vse tri so poudarile, kako pomembno je sodelovaje lokalne skupnosti in njenih društev s centrom za socialno delo, da se lahko odkrije stiske ljudi in da se jim ponudi pomoč, ki je zanje najustreznejša, so zapisali na spletni strani združenja Spominčica.

Odprtje Demenci prijazne točke v Litiji. (foto: Spominčica)