Račun za elektriko: Ste prejeli višjega, kot ste pričakovali? Preberite, zakaj

Foto: Pixabay.com

Ministrstvo za infrastrukturo prejema mnogo vprašanj v zvezi z računi za elektriko v času epidemije koronavirusa, zato so za boljše razumevanje ugodnosti pripravili podrobno razlago posameznih postavk na prejetih računih.

Določanje cene oziroma struktura cene na položnici za obračun električne energije
Na mesečni položnici plačujemo mesečno porabljeno energijo (kWh) po visoki tarifi (VT – delavnik med 6. in 22. uro) in po mali tarifi (MT – ponoči, sobota, nedelja in prazniki). Nekateri odjemalci imajo ves čas enotno tarifo (ET). Ta del pripada dobaviteljem elektrike, večji del ga konča pri proizvajalcih – elektrarnah,” pojasnjuje ministrstvo.

Poleg porabljene energije plačujemo tudi strošek omrežja – omrežnino (brez omrežja ni elektrike). Ta del konča pri operaterjih omrežja (ELES, SODO) in pri elektrodistribucijskih družbah. Omrežnino plačujemo delno glede na porabljeno energijo (kWh), ločeno za VT in MT (nekateri le ET). Del omrežnine pa se plačuje glede na obračunsko moč (kW/mesec). Ta je odvisna od jakosti glavne varovalke in je zapisana na vsakem prejetem računu.

Poleg energije in omrežnine plačujemo še tri prispevke:

Prispevek za delovanje operaterja trga, sorazmerno s celotno (VT+MT) mesečno porabljeno energijo (kWh). Ta del je namenjen za delovanje Borzena.

Prispevek za energetsko učinkovitost, sorazmerno s celotno (VT+MT) mesečno porabljeno energijo (kWh). Ta del se porablja za spodbujanje energetske prenove stavb.

Prispevek za spodbujanje obnovljivih virov (OVE) in soproizvodnje toplote in elektrike z visokim izkoristkom (SPTE) – ta prispevek se plačuje sorazmerno z obračunsko močjo (kW/mesec).
Glede na porabljeno celotno energijo (MT+VT) plačujemo še trošarino (kWh). Ta gre v državni proračun.

Na vsoto vsega se zaračuna še 22% davek na dodano vrednost (DDV). Tudi ta gre v državni proračun.

Ukrepi vlade in Agencije za energijo
Vlada je ceno prispevka OVE SPTE za tri mesece postavila na na nič.

Cena je običajno 0,73896 €/kW/mesec za gospodinjstva in 0,99297€/kW/mesec za NN brez merjenja moči.

Agencija je postavila ceno obračunske moči za tri mesece na nič. Cena je normalno 0,74142 €/kW/mesec.

Oba ukrepa veljata za odjemni skupini »gospodinjski odjem« in »odjem na NN brez merjenja moči«.

Kako bosta ukrepa vidna na položnicah
Obračunska moč odjemalca in odjemna skupina sta navedeni na vsakem računu. Za pogled tabel kliknite tukaj.

Pojasnilo o možnih napakah
Ukrepa vlade in Agencije sta bila uveljavljena 21. marca, ko je bilo okrog 60.000 položnic za marec že poslanih. Nekateri odjemalci bodo zato morda prejeli napačne položnice. Dobavitelji jih bodo preklicali in poslali nove ali pa razliko poračunali naslednjič.

Ukrepanje odjemalca v primeru napake
Če odjemalec meni, da gre pri obračunu za napako, naj račun reklamira pri svojem dobavitelju. Način reklamacije in kontaktni podatki dobavitelja so vidni na računu.