Domovi za starejše ostajajo glavna skrb

V veljavi Zakon o izplačilu neizplačanega dodatka za pomoč in postrežbo in ZPIZ-2J. (foto: freepik.,com)

Veliko večino domov za starejše občane, skoraj 90 %, so v spomladanskem valu pandemije vsi skupaj, s spoštovanjem vseh ukrepov, uspeli ubraniti pred okužbo. Prav tako so uspešno ustavili širjenje okužb v večini domov, v katere je bila okužba, kljub vsem prizadevanjem vnešena. V zadnjih dneh so se okužbe ponovno pojavile v petih domovih, od tega je za zdaj širitev uspešno zajezena v 4 domovih. Za to gre vsa pohvala in zahvala tako vodstvom kot tudi zaposlenim v domovih. Ministrstvo je njimi vseskozi v kontaktu, na njihove potrebe se ažurno odzivajo in skušajo narediti vse, kar lahko, da jim pri tem pomagajo. Vsa navodila, kako ravnati v primeru okužb domovi vseskozi imajo. Nenazadnje to kažejo tudi podatki in izkušnje iz prvega vala okužb, ko se je širjenje okužb zelo učinkovito zajezilo v večini domov, kjer so jih zaznali, so pojasnili iz ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Na MDDSZ skupaj z Ministrstvom za zdravje še vedno iščemo oziroma preučujemo tudi dodatne rešitve, ki bi bile za stanovalce domov najboljše. Tako se pogovarjamo oziroma preučujemo možnosti, da bi za okužene stanovalce zagotovili mobilne enote in jih tako ločili od neokuženih stanovalcev. Prav tako iščemo možnost, da bi pomagali domovom, kjer se okužbe pojavijo, z zagotavljanjem zaščitne opreme. Za reševanje kadrovske problematike bomo domovom namenili dodatna sredstva (cca 30 mio),” poudarjajo na ministrstvu in dodajajo, da so pozorno prisluhnili vsem opozorilom, predlogom in zahtevam Skupnosti socialnih zavodov. Prav tako prisluhnejo tudi vsem drugim organizacijam, ki v javnosti izražajo svoja mnenja glede oskrbe starostnikov v domovih za starejše občane.

Foto: Freepik.com

Naš skupni cilj je enak, to je skrb za naše uporabnike, stanovalce domov, zato tudi obžalujemo napoved Skupnosti, da bo izstopila iz delovne skupine. Ministrstvo bo Skupnost zavodov še naprej vabilo na vsa delovna srečanja, ki zadevajo domove za starejše občane in kolikor se bo le dalo tudi upoštevalo njihove pobude in predloge,” še pojasnjujejo.

Večina stisk, s katerimi se danes srečujejo domovi in na kar opozarja tudi Skupnost, kot tudi nekatere nevladne organizacije, med njimi tudi Srebrna nit, izhaja iz dejstva, da je stanje v domovih za starejše posledica več kot 15-letnega zanemarjanja tega področja, zaradi česar je v domovih nastala kadrovska in prostorska stiska. Za reševanje kadrovske stiske bodo namenili cca 30 mio evrov. Nekateri domovi so prostorsko res v oteženih razmerah (tako kot DSO Hrastnik) in na ministrstvu razumejo, da je uresničevanje navodil, zlasti glede strogega prostorskega ločevanja, v teh primerih zahtevno. Ravno zaradi tega je ministrstvo, skupaj z MZ že od začetka prvega vala zagotavljalo podporo, navodila in nenazadnje tudi osebno prisotnost na terenu, zlasti za domove, ki se soočajo s tako zahtevnimi razmerami, kot je okužba. Tudi zdaj iščejo še dodatne rešitve, ki jim bodo razmere olajšale.

Poudarjamo, da moramo vsi skupaj v ospredje postaviti in ščititi predvsem interese ljudi, interese posameznikov, ki potrebujejo domsko ali bolnišnično oskrbo. To je bila naša osnovna skrb vseskozi in bo tudi v prihodnje, saj je zdravje in varnost oskrbovancev in zaposlenih vselej na prvem mestu. Obžalujemo, da je to občutljivo področje, ki zadeva osebno dostojanstvo vsakega izmed nas, postalo poligon za javna obtoževanja in pozivamo k nadaljnjemu dialogu v dobro vseh. Sami si bomo še naprej kakor do sedaj prizadevali za vključevanje vseh strani in za iskanje rešitev, ki so sprejemljive in varne za čim večji krog ljudi, saj vemo, da ima skoraj vsaka slovenska družina v domu kakšnega svojca. Tem družinam zagotavljamo, da na ministrstvu delamo vse, da je za njihove drage dobro in varno poskrbljeno,” še sporočajo iz ministrstva.

(foto: Freepik.com)