Upokojenci, od danes dalje za vas brezplačne vozovnice za vlake in avtobuse

Upokojenci, imetniki invalidske evropske kartice, vojni veterani in starejši od 65 let bodo lahko medkrajevni potniški promet s 1. julijem koristili brezplačno. (foto: Pixabay.com)

Upokojenci lahko od danes koristijo brezplačen prevoz v medkrajevnem linijskem prevozu potnikov v notranjem cestnem in železniškem prometu. Upravičencev je okoli 600.000, za koriščenje ugodnosti pa morajo pri izvajalcu prevozov vložiti ustrezno vlogo. Infrastrukturni minister Jernej Vrtovec je napovedal tudi razmislek o brezplačnem mestnem prometu.

Do brezplačnega prevoza v medkrajevnem linijskem prevozu potnikov v notranjem cestnem in železniškem prometu so upravičeni upokojenci oz. starejši od 65 let, ki niso v delovnem razmerju ali ne opravljajo samostojne registrirane dejavnosti. Prav tako ne smejo biti poslovodna oseba gospodarske družbe ali direktor zasebnega zavoda.

Novela zakona o cestnem prometu iz oktobra lani, ki je podlaga za uvedbo brezplačnega prevoza, omogoča tudi brezplačne prevoze v javnem potniškem prometu imetnikom invalidske kartice ugodnosti in vojnim veteranom.

S 1. julijem brezplačen medkrajevni javni prevoz za upokojence. (foto: Pexels.com)

Do brezplačne vozovnice z vlogo

Da se bodo lahko upokojenci brezplačno vozili z avtobusi in vlaki, morajo na prodajno mesto izvajalca prevozov osebno ali po pošti vložiti ustrezno vlogo. Ob tem se morajo izkazati z osebnim dokumentom, podatek o njihovem statusu pa se bo pridobil avtomatsko iz uradnih evidenc. Medtem morajo invalidi predložiti evropsko kartico ugodnosti za invalide, vojni veterani pa izkaznico vojnega veterana.

Na podlagi te vloge bo izvajalec javnega prevoza izdal upravičencem subvencionirano vozovnico za območje Slovenije z veljavnostjo 12 mesecev. Po preteku tega obdobja oz. največ 30 dni pred iztekom veljavnosti vozovnice bo treba vložiti novo vlogo za brezplačni prevoz.

Na ministrstvu za infrastrukturo zaradi zmanjševanja tveganj okužbe z novim koronavirusom upravičencem svetujejo, naj vloge za pridobitev vozovnice oddajo prek običajne ali elektronske pošte. Prevozniki bodo redno sprejemali in obdelovali vloge, vozovnice pa bodo upravičenci na prodajnih mestih lahko prevzeli po hitrem postopku in v najkrajšem možnem času. Zanje bodo morali odšteti tri evre.

Obeta se brezplačni prevoz tudi v mestih

Minister Vrtovec je ob torkovi predstavitvi brezplačnega medkrajevnega potniškega prometa dejal, da se želi v kratkem sestati zlasti z županoma največjih mestnih občin glede možnosti sodelovanja pri uvedbi brezplačnega prevoza za upokojence tudi v mestih.

Tudi v. d. generalnega direktorja direktorata za trajnostno mobilnost in prometno politiko Darko Trajanov je izpostavil, da so zadeve glede brezplačnega mestnega prometa odprte. “Z mesti se pogovarjamo in bomo s tem pogovori tudi nadaljevali, da ocenimo, kakšne so možnosti,” je dejal.

STA