Stanovanjski sklad RS v Rogaški Slatini zagotovil 6 novih oskrbovanih stanovanj

Trak so prerezali mag. Črtomir Remec, mag. Branko Kidrič in Robert Pažon (Foto Borut Cvetko).

Republiški stanovanjski sklad je v Rogaški Slatini slovesno otvoril 6 oskrbovanih stanovanj, ki bodo namenjeni starejšim osebam.

Trak so slovesno prerezali direktor Stanovanjskega sklada RS mag. Črtomir Remec, župan občine Rogaška Slatina mag. Branko Kidrič in direktor podjetja Panles oprema Robert Pažon. Remec je ob tem poudaril, da je bila gradnja velik izziv, ker je projekt javna in zasebna investicija. Gre za primer dobre prakse in sodelovanja občine, Stanovanjskega sklada RS in zasebnega investitorja. »Od vsega začetka sem verjel, da je prava pot kupovati stanovanja po vseh statističnih regijah,« je dejal. Od privatnih investitorjev so jih po Sloveniji odkupili več kot 500 in s tem tudi podprli razvoj lokalnih gradbenih izvajalcev. “V Stanovanjskem skladu moramo zagotoviti najemna stanovanja po dostopni ceni. Menim, da smo tudi v tem primeru zadovoljili pričakovanja, ker z vsemi 12 neprofitnimi oskrbovanimi stanovanji dejansko razpolaga občina. Stanovanjski sklad je finančno pomagal in tudi omogočil A energetski razred. S tem smo imeli priložnost, da smo pridobili nepovratna sredstva iz Načrta za okrevanje in odpornost.« je še o tej investiciji dodal Remec.

Župan občine Rogaška Slatina je izpostavil, da danes na čakalnih listah nimajo nobenega upravičenca do neprofitnih stanovanj, vključno z mladimi družinami. »Ugotavljam, da je od leta 2002 to že peti projekt skupnega sodelovanja s Stanovanjskim skladom, kar nas še posebej veseli,« je še dejal in pojasnil, da je Sklad s svojim sodelovanjem finančno razbremenil njihovo lokalno skupnost.

Direktor podjetja Panles je povedal, da so z gradnjo pričeli septembra lani, po pridobitvi pravnomočnega gradbenega dovoljenja in vse ostale ustrezne dokumentacije. »Dela so potekala skladno s terminskim planom, objekt smo zaključili v enem letu in pridobili uporabno dovoljenje. V ponos mi je, da objekt danes predajam svojemu namenu.«

Investicija je pomembna z vidika zagotavljanja prilagojenih stanovanj za starejše od 65. let, ki jim zdravstvene razmere dopuščajo samostojno bivanje, a ne zmorejo več v celoti skrbeti zase. Oskrbovana stanovanja ustrezajo predvsem potrebam starostnikov po zasebnosti in ohranjanju avtonomije, kakršno so imeli doma, hkrati pa jim nudijo varnost, saj jim je ves čas zagotovljena pomoč na daljavo. Stanovanja, parkirna mesta in okolica bodo v celoti prilagojena potrebam bivanja starejših, tudi osebam na invalidskih vozičkih.

Stavba z oskrbovanimi stanovanji in osebnim dvigalom se nahaja na lepi lokaciji ob križišču med Kidričevo ulico in Strmo cesto z urejenimi dostopi do trgovin in storitvenih dejavnosti v neposredni bližini. Tvorijo jo pritličje, dve nadstropji in mansarda. Tlorisna zasnova stanovanj omogoča maksimalno fleksibilnost in bivalno ugodje na racionalno izkoriščenem prostoru. V pritličju je tudi skupni prostor, ki je namenjen druženju in povezovanju stanovalcev.

Vsa stanovanja so opremljena s kuhinjami in sanitarno opremo v kopalnicah. Na voljo bo eno oskrbovano stanovanje v velikosti 59,8 m2, eno v velikosti 45,60 m2 in štirje v velikosti 33,7 m2. V okolici objekta bo urejenih 26 parkirnih mest, zunanji prostor za druženje in fitnes na prostem, ki je prosto dostopen vsem prebivalcem občine Rogaška Slatina. Naprave zunanjega fitnesa so prilagojene tudi za gibalno ovirane osebe.

Vrednost projekta je 1.342.068 evrov z ddv, od tega je investicijo v višini 482.068 evrov z ddv sofinanciral Sklad. Za nakup oskrbovanih stanovanj je slednji pridobil tudi sredstva sofinanciranja EU iz naslova Načrta za odpornost in okrevanje (NOO) v višini 218.895 evrov. Z investicijo je Sklad postal lastnik omenjenih stanovanj, pravnomočno uporabno dovoljenje pa je bilo pridobljeno 15. septembra 2022.

V bogati zgodovini dosedanjega sodelovanja občine Rogaška Slatina in Stanovanjskega sklada Republike Slovenije so bili od leta 2002 uspešno izpeljani že štirje skupni projekti, v okviru katerih sta partnerja skupaj zagotovila skupno 65 dodatnih javnih najemnih stanovanj na območju Rogaške Slatine. Stanovanjski sklad sočasno izvaja tudi program sofinanciranja javnih najemnih stanovanj in stanovanjskih enot za starejše osebe v drugih občinah. Trenutno je v gradnji in pripravi 421 stanovanjskih enot na 6 lokacijah: v Celju, Ljubljani, Kopru, Zrečah, Slovenskih Konjicah in Novem mestu. V gradnji in pripravi je tudi 54  oskrbovanih stanovanj in 16 postelj za starejše na 3 lokacijah: v Šmarju pri Jelšah, Trbovljah in Veliki Polani. »Nova soseska predstavlja primer dobre prakse, ko z 12 stanovanji vstopamo v delež 10 do 15 odstotkov oskrbovanih stanovanj, saj imamo v Mariboru že 60 oskrbovanih stanovanj. Dokazali smo, da je občina proaktivna in lahko s skladom dosežemo res dobre rezultate,« je sklenil Remec.