Raztros pepela zunaj pokopališča

Foto: Freepik.com

Ali v Sloveniji lahko raztrosimo pokojnikov pepel po gozdu, gorah, v morje? Ali lahko žaro hranimo doma? Jo lahko pokopljemo na domači trati? Preberite, kaj pravi zakon in v katerih izjemnih primerih je raztros pepela zunaj pokopališča dovoljen.

»Zunaj pokopališča je dovoljen pokop le v izjemnih primerih na podlagi izdanega soglasja pristojnega občinskega organa,« pojasnjujejo na ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo. Pojasnili so, v katerih izjemnih primerih je dovoljen pokop zunaj pokopališča in kakšen je postopek.

Če je bila pokojnikova želja, da se njegov pepel raztrosi po gozdu, v reko, morje ali morda na trato za hišo, ali se takšno željo lahko odobri?

Raztros pepela je v Zakonu o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Uradni list RS, št. 62/16, v nadaljnjem besedilu: zakon) ena od oblik pokopa, ki je možen na določenem območju na pokopališču. Zakonodajalec je občini podelil pravico, da lahko v pokopališkem redu predpiše tudi možnost pokopa (raztrosa pepela) zunaj pokopališča.

V tem primeru mora občina za raztros pepela določiti primeren prostor (lahko tudi več), raztros pepela na tem prostoru pa ne sme biti v nasprotju z okoljevarstvenimi predpisi oziroma ne sme predstavljati nedopustnega posega v pravice tretjih (prepoved raztrosa v strnjenih naseljih).

Zakon ne določa posebnih omejitev glede raztrosa pepela iz žare na drugi javni ali zasebni površini, mora pa občina, poleg zgoraj navedenega, pred izdajo soglasja za raztros pepela na zasebni površini razpolagati tudi z dovoljenjem lastnika oziroma upravljavca zemljišča.

Foto: Freepik.com

Kakšen je postopek vloge, kam lahko svojci vložijo prošnjo o pokojnikovi želji in kako hitro se takšne vloge rešuje?

Občina izda soglasje za raztros pepela pokojnika na podlagi vloge svojcev oziroma naročnika pogreba. Občinski organ o raztrosu pepela zunaj pokopališča odloči v sedmih dneh. Zoper sklep občinskega organa ni pritožbe, dovoljen je upravni spor.

Kje je pokojnikov pepel dokler se prošnje ne reši? Ali lahko svojci obdržijo pokojnikov pepel v žari v domači hiši ali je pokop pokojnikovega pepela obvezen? Ali lahko pokojnikov pepel v žari svojci pokopljejo na domači parceli, v gozdu, na travniku?

Zakon v 17. členu določa vrste pokopov, in sicer pokop z žaro (kjer se upepeljeni ostanki pokojnika shranijo v žaro in pokopljejo v grob), pokop s krsto (kjer se pokojnik položi v krsto in pokoplje v grob), raztros pepela (ki se opravi na posebej določenem prostoru na pokopališču ali zunaj njega) ter pokop, ki se opravi po predpisih, ki urejajo vojna grobišča ali prikrita vojna grobišča.

Na podlagi navedenega, po veljavni zakonodaji, drugačno ravnanje s pokojnikom ali s pepelom pokojnika ni dovoljeno. To pomeni, da svojci ne morejo obdržati žare z upepeljenimi ostanki doma, prav tako je ne morejo pokopati ali raztrositi pepela na domači parceli ali drugi površini.

Izvajalec upepelitve mora, v skladu z določbami zakona, žaro z upepeljenimi ostanki pokojnika izročiti le izvajalcu pogreba, ki ga je izbral naročnik pogreba. Žara se do raztrosa pepela hrani pri izbranem izvajalcu pogrebne dejavnosti.

Če je odobrena želja po drugačnem pokopu pokojnikove žare ali raztrosu pepela, kako poteka tak pogreb? 

Način izvajanja pogrebne slovesnosti določi občina v pokopališkem redu oz. se dogovori v skladu z izvajalcem pogrebne dejavnosti.