Leto 2020 prinaša spremembe pri upokojevanju

(foto: Freepik.com)

Z letošnjim januarjem je v veljavo stopil Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. Kakšne spremembe prinaša za vse tiste, ki se bodo letos upokojevali?

»Novela ne posega v pogoje upokojevanja, bistvene spremembe pa se nanašajo na zvišanje odstotkov odmere pokojnine in njihovo postopno izenačitev po spolu, na t. i. dvojni status upokojencev (nadaljnjo ali ponovno vključenost v obvezno zavarovanje ob hkratnem uživanju dela pokojnine) in na izvajanje poklicnega zavarovanja,« poudarjajo na Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje RS (ZPIZ).

Starostna upokojitev

V letošnjem letu morata biti tako moški kot tudi ženska stara 60 let in morata imeti 40 let pokojninske dobe brez dokupa, da se lahko starostno upokojita. Lahko pa se upokojita tudi pri starosti 65 let, imeti pa morata najmanj 15 let zavarovalne dobe, pojasnjujejo pri ZPIZ.

Znižanje starostne meje za starostno upokojitev

Za starostno upokojitev se lahko zniža starostna meja zaradi služenja vojaškega roka, zaradi skrbi za vsakega rojenega aloi posvojenega otroka v prvem letu njegove starosti, zaradi vstopa v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje pred dopolnjenim 18. letom starosti.

Izračun pokojninske osnove

Za izračun pokojninske osnove se bodo tudi letos štele osnove iz katerihkoli zaporednih 24 let zavarovanja (od leta 1970), ki so za zavarovanca najugodnejša, pojasnjujejo pri ZPIZ.

Predčasna upokojitev

S starostjo 60 let in s pokojninsko dobo 40 let, je mogoča tudi predčasna upokojitev, ki ne postavlja pogoja, da mora biti brez dokupa tako kot starostna upokojitev.

Vdovska pokojnina

Starost vdove oziroma vdovca se je nekoliko dvignila, pravico do vdovske pokojnine lahko v letošnjem letu pridobi zakonec, ki je ob smrti partnerja dopolnil 57 let starosti.

Letni dodatek

Letos bo letni dodatek izplačan v petih različnih višinah. Odvisen bo od višine pokojnine, najmanjši znesek letnega dodatka bo znašal 130, najvišji pa 440 evrov.

Usklajevanje pokojnin

Letos naj bi se pokojnine redno uskladile za 3,5 odstotka, konec leta pa bodo upokojenci v primeru več kot 2,5 odstotne gospodarske rasti na svoj račun prejeli 6,5 evra po izredni uskladitvi.

Odmerni odstotek za 40 let pokojninske dobe

Z letošnjim letom je pričela veljati tudi pokojninska novela, po kateri odmerni odstotek za 40 let pokojninske dobe za ženske ostaja 63,5 odstotka pokojninske osnove, medtem ko se za moške ta po novem postopno zvišuje dokler se ne bo izenačil in letos znaša 58,5 odstotka.

Pri odmeri pokojnine pa se po novem pokojnina za vsakega otroka lahko poviša za 1,36 odstotka, a največ za tri otroke in takrat, kadar se upravičenec ali upravičenka ne upokoji predčasno.

Dvojni status

Po novem je spodbuda k ostajanju v zaposlitvi tudi dvojni status. Tisti, ki izpolnjujejo pogoje za starostno upokojitev in bodo ostali zaposleni za poln delovni čas, bodo lahko podali zahtevo za izplačilo 40 odstotkov pokojnine. Ta se jim bo izplačevala tri leta, nato pa se bo odstotek zmanjšal na dvajset.

Podrobneje si lahko novosti in pogoje za upokojitev v letošnjem letu preberete tukaj. file:///C:/Users/HOME/Downloads/ZPIZ_Sporo%C4%8Dilo%20za%20javnost_Spremembe%20na%20podro%C4%8Dju%20PIZ%20v%202020%20(2).pdf